Latest Updates

Contoh Kata Pengantar Bahasa Jawa

Tugas mata pelajaran Bahasa Jawa berupa membuat kata pengatar Bahasa Jawa

Berikut  ini contohnya:

Muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah SWT, kulo saged ngrampungaken tugas punika, khanti mboten wonten pambeng satunggal punapa.

Matur suwun sanget dhumateng Bapak/Ibu Pembimbing ingkang sampun membimbing kulo anggenipun damel kliping punika.

Kliping punika kangge syarat nderek Ujian Praktik Bahasa Jawa wonten ing SMP INDONESIA. Ing pangajab, mugio kliping punika wonten paedahipun dhumateng kitho sedoyo.

Kliping punika taksih kirang sempurna amargi wekdal ingkang kesesa ugi kirang pangertosanipun kulo. Pramila kulo nyuwun pangapunten. Kulo sueun kritik lan saran saking pemaos, wasono matur nuwun.

Penyusun


Contoh kata pengantar bahasa jawa lainnya

Muji syukur Alhamdulillah.
Datenga Dzat ingkang Moho Murah
Ingkang paring taufiq lan hidayah
Sahingga kanthi semangat lan bergairah
Kawulo saget ngrampungaken buku Bahasa Jawa punika

Menawi susunan puniko salah
Kulo nyuwun kanthi ridhoning manah
Dipun leresaken supados genah

Lan mugiyo buku puniko saget manfaat lan mashlahah
ugi saget barokah
Tumrap poro ummah
Fiddunya wal Akhiroh.

Amiin

Demikian Contoh Kata Pengantar Bahasa Jawa semoga bermanfaat dan bisa membantu

4 Responses to "Contoh Kata Pengantar Bahasa Jawa"

Terima kasih telah berkunjung ke blog tentang tugas sekolah ini, silahkan tuliskan komentar

Cari Blog Ini

Google+ Followers