Latest Updates

Contoh Dialog Singkat Berbahasa Jawa

Dina esuk Minggu Anang, Bapak, lan Ibu padha reresik omah.
Bapak : “Anang, mrenea! Rewangen Bapak ngresiki plapon iki!”
Anang : “Nggih, Pak! Kula mendhet sapu panjang rumiyin.”
Bapak : “Nang, njupukna andha kanggo ngranggeh panggonang sing reged
dhuwur kae!”
Anang : “Nggih, Pak…, menika andhanipun.”
Bapak : “Kene… kene, galo regede kaya ngana.”
Anang : “Nggih-nggih Pak! Saenipun seminggu sepisan dipunresiki kok Pak!”
Bapak : “Pancen kudune ngono Nang, mulo suk minggu kerja bakti maneh.”
Anang : “Nggih Pak, benjing kula rencangi!”
Ibu : “sing ngati-ati lho Nang!”
Anang : “Nggih Bu!”
Ibu : “Yen wis rampung, Ibu direwangi nandur kembang ya, Nang!”
Anang : “Kembang nopo Bu? Punapa Ibu mundhut?”
Ibu : “Ora, iki kembang olehku nyuwun soko daleme Pak RT.”
Bapak : “Wis Nang, rwangana Ibumu genti!”
Anang : “Nggih Pak..!”

1 Response to "Contoh Dialog Singkat Berbahasa Jawa"

Terima kasih telah berkunjung ke blog tentang tugas sekolah ini, silahkan tuliskan komentar

Cari Blog Ini

Google+ Followers