Latest Updates

Pengertian, Kelebihan, Kekurangan dari GUI dan CLI

1.  Perbedaan CLI dan GUI:
Kalau pada OS debian berbasis teks(CLI) instalasinya menggunakan command, sedangkan pada os debian yang berbasis GUI tidak.

2.    Kelebihan GUI:
a.    Desain Grafis lebih menarik.
b.    GUI memungkinkan user untuk berinteraksi dengan komputer secara lebih baik.
c.    Memudahkan pengguna.
d.    Menarik minat pengguna.
e.    Resolusi gambar yang tinggi.

Kekurangan GUI:
a.    Memakan memory yang sangat besar.
b.    Bergantung pada perangkat keras.
c.    Membutuhkan banyak tempat pada layar komputer.
d.    Tidak fleksibel.

Kelebihan Menggunakan CLI:
a.    Dapat lebih mudah membuat folder bersama subfolder nya.
b.    Dapat melihat file di suatu harddisk atau folder secara keseluruhan maupun yang di hidden.
c.    Dapat mengcopy file lebih cepat dibandingkan sistem operasi berbasis GUI (Graphic Unit Interface).
  
Kekurangan Menggunakan CLI:
a.    Resiko Kehilangan file lebih besar jika kita sedang ceroboh atau tidak fokus.
b.    Tempilan kurang menarik.
c.    Pengoperasian nya masih berbasis teks.

0 Response to "Pengertian, Kelebihan, Kekurangan dari GUI dan CLI"

Post a Comment

Terima kasih telah berkunjung ke blog tentang tugas sekolah ini, silahkan tuliskan komentar

Cari Blog Ini

Google+ Followers